ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Aansprakelijkheid

De Special Social Club aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade en/of letsel bij verlies of diefstal opgelopen tijdens activiteiten die door De Special Social Club worden georganiseerd.

1.2 Beeldmateriaal

Bij inschrijving voor een activiteit gaat de deelnemer er mee akkoord dat er tijdens activiteiten beeldmateriaal (foto/video) gemaakt wordt waarop deelnemers herkenbaar in beeld zijn. Dit beeldmateriaal gebruikt De Special Social Club voor (externe) publicaties of op onze website. Mocht de deelnemer niet op beeld willen komen, dient de deelnemer dit voorafgaand het evenement aan te geven aan het team van De Special Social Club.

1.3 Klachten

Bij De Special Social Club proberen wij problemen of misverstanden samen op te lossen. - Als er iets vervelends gebeurt op een locatie of tijdens een activiteit of als een deelnemers het ergens niet mee eens is, dient dit eerst besproken te worden met de vrijwilligers bij de activiteit. - Als de klacht niet wordt opgelost, dien je contact op te nemen met het managementteam. - Als het probleem nog niet is opgelost, schakelt De Special Social Club een klachtencommissie in die het bestuur adviseert. Het bestuur neemt dan een bindende beslissing. - Als er iets ernstigs is gebeurd, waarbij je niet terechtkunt bij de vrijwilligers of De Special Social Club medewerkers, dan kun je contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen. Dit geldt voor iedereen die De Special Social Club bezoekt of er werkt.

2. Inschrijven

2.1 Inschrijven activiteiten

Inschrijven voor een activiteit kan d.m.v. het invullen van een aanmeldformulier. Voor De Special Social Club activiteiten geldt er geen inschrijfdatum. Na inschrijving kan het zijn dat we contact opnemen voor aanvullende vragen. De informatie behandelen wij zorgvuldig en vertrouwelijk.

2.2 Inlog

Door in te loggen op de website worden je gegevens opgeslagen in onze database. Deze gegevens worden veilig en bewaard. Indien je wilt afmelden worden je gegevens opgeheven.

3. Deelname

3.1 Verzorging

De Special Social Club werkt met vrijwilligers. Zij bieden ondersteuning bij het uitvoeren van een activiteit, maar niet op het gebied van persoonlijke verzorging. Deelnemers die naar De Special Social Club activiteiten komen, moeten dan ook over een redelijk niveau van persoonlijke verzorging beschikken.

3.2 Toegankelijkheid

De Special Social Club streeft ernaar dat haar activiteiten zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor iedereen. De Special Social Club is afhankelijk van externe locaties, daardoor kan het zijn dat een locatie niet geheel toegankelijk is voor iedereen. Het is raadzaam indien je rolstoel gebonden bent of een visuele en/of auditieve beperking hebt om voor aanmelding contact op te nemen.

3.3 Voorbehoud

De Special Social Club behoudt zich het recht voor deelnemers niet te laten deelnemen aan een activiteit. In dat geval zal hiervoor een motivatie gegeven worden en wordt indien mogelijk een andere activiteit geadviseerd die wel passend is.

4. Huisregels

4.1 Huisregels locaties

De Special Social Club organiseren evenementen op externe locaties. Deze locaties hanteren hun eigen geschreven en ongeschreven huisregels. Die staan in lijn met de regels van De Special Social Club.

5. Betalen

5.1 Kosten en activiteiten

5.2 Betaling van activiteiten gebeurt aan de deur op locatie, voorafgaand het evenement. Dit kan met pin of contant.

Betaling van activiteiten gebeurt aan de deur op locatie, voorafgaand het evenement. Dit kan met pin of contant.

6. Annuleringen

6.1 Afgelasting door De Special Social Club

Per activiteit is een minimum en maximumaantal deelnemers van toepassing. Indien zich minder deelnemers hebben aangemeld, behoudt De Special Social Club zich het recht voor om de activiteit te annuleren en een alternatief aan te bieden. Indien dit het geval is, ontvang je hierover z.s.m. bericht. Als een activiteit als gevolg van nalatigheid van De Special Social Club moet worden afgelast, ontvangt de deelnemer zijn volledige deelnamegeld retour.

6.2 Annuleren door deelnemer

Een annulering dient door de deelnemer schriftelijk of per e-mail aan De Special Social Club te worden doorgegeven.


Stichting De Special Social Club

Tolhuisweg 2, 1031 CL Amsterdam

+31 (0)6 3641 5349


facebook-iconInstagram-iconlinkedIn-icontiktok-icon